BELEDİYE BAŞKANIMIZ
ZEKİ KAYDA'NIN
MESAJLARI
 
SİTE İÇİ ARAMA
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Toplam Ziyaretçi :
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 21.11.2013

  

       JEOTERMAL ABONE MÜRACAATLARI SONA ERDİ.21.11.2013

       Belediye Encümeninin 05.11.2013 tarih ve 2013-1086 sayılı kararı ile binasında Jeotermal Enerji bulunan vatandaşlarımıza verilen abonelik hakkı belirlenen sayıya ulaşılması sebebi ile 20.11.2013 Çarşamba günü mesai bitimi ile birlikte sona ermiştir.
       Jeotermal İşletme Müdürü Ömer Sönmez; "Son dönemde abone olan 241 kişiyle birlikte; kalorimetre uygulamasına geçilmesinden bu yana toplam 1650 kişiye jeotermal enerji verilmiştir."dedi.

 


 

 

JEOTERMAL ABONELİKLERİ DEVAM EDİYOR 11.11.2013

      Binasında Jeotermal enerji bulunan vatandaşlarımızın abonelik kayıtları devam ediyor. Belediye Encümeninin 05/11/2013 tarih ve 2013/1086 sayılı kararı ile söz konusu tarihten itibaren 200 adet daha Jeotermal Aboneliği alınması uygun görülmüştür.


 

 

 

       JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI.25.10.2013

     Belediye Encümeninin 04/06/2013 tarih ve 2013/712 sayılı kararına istinaden Jeotermal abonelik hakkı tanınan 70 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan, binasında Jeotermal girişi olmayanların abonelikleri geçici olarak dondurulmuştur. Binasında Jeotermal Enerji girişi olan vatandaşlarımızın başvuruları kabul edilmektedir. Abonelik hakkı kazanmış vatandaşlarımızın branşman girişleri ve kalorimetre bağlantıları devam etmektedir. 
     Jeotermal ısıtma sistemi hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber Ekim ayı itibarı ile çalışmaya başlamıştır. Föy Kontrol ekiplerimiz şehir içi sistemin kontrollerini düzenli olarak yapmakta, arıza ekiplerimiz ısınmada sorun yaşayan abonelerimize gündüz ve gece ayrı iki ekip olarak hizmet vermektedir. Eşanjör temizlik ekiplerimiz her sene olduğu gibi periyodik kontrollerine ve temizlik çalışmalarına başlamıştır.
    Ayrıca yeni jeotermal kaynak araştırma çalışmaları devam etmekte olup Maden Tetkik ve Arama genel müdürlüğü ile Temmuz-Ağustos aylarında Kurşunlu çayından Gümüş çayına kadar tüm Salihli ruhsat alanını kapsayan CSAMT ölçüm sonuçları belediyemize teslim edilmiştir. Ölçüm sonuçları uzmanlar tarafından diğer jeolojik-jeofizik veriler ile birleştirilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda yeni sondaj lokasyonları belirlenecektir.

 

JEOTERMAL SİSTEM DENEME ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.03.10.2013

Jeotermal Müdürlüğü Merkezi Isıtma Sistemi deneme amacıyla devreye alınmış olup düşük sıcaklıkta su verilmeye başlanmıştır.
Abonelerimizin ısıtma sezonuna sorunsuz başlamaları için, bina içi ısıtma sistemlerinin kontrolünü tesisatçılarına yaptırmaları gerekmektedir.

YENİ ABONELERİN JEOTERMAL ENERJİ BAĞLANTILARI YAPILIYOR.03.09.2013

     Belediye Encümeninin 04/06/2013 tarih ve 2013/712 sayılı kararına istinaden 70 yaşının  üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan jeotermal abonesi  vatandaşlarımızın jeotermal enerji kullanabilmeleri için branşman bağlantıları başlamış olup, bu çalışma kapsamında bina bağlantıları yapılıp, eşanjörleri ve sayaçları takılacaktır. Bu çalışmaların tamamı ısıtma sezonundan önce bitirilmesi planlanmaktadır.

    Böylece 70 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan abonelerimiz ısıtma sezonunun başlamasıyla birlikte Jeotermal Enerjiden faydalanmış olacaktır.

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ALT FEVZİPAŞA CADDESİNDEKİ BORU DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI BİTTİ.02.08.2013

         Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğü tarafından, ısıtma sezonunda Alt Fevzipaşa caddesinde  zaman zaman yaşanan boru patlaklarını önlemek amacıyla 24 Haziran 2013 tarihinde başlattığı  boru değiştirme çalışmalarını 1 Ağustos 2013 tarihinde bitirmiştir. 
          Jeotermal İşletme Müdürü Ömer Sönmez;" Bu çalışmalarda , Jeotermal geliş hattındaki CTP borularının tamamı çelik paket izoleli borularla değiştirdik.Böylelikle boru patlaklarının önüne geçmiş olacağız." dedi.

 

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÇALIŞIYOR.11.07.2013

         Jeotermal Müdürlüğümüz, ısıtma sezonunda Alt Fevzipaşa da zaman zaman yaşanan boru patlaklarını önlemek için mevcut CTP boruları çelik borularla değiştirmeye başlamıştır. Ferah Cad. ile Park Cad. kesişiminden başlayan kazı çalışmalarımız tren yolunu geçtikten sonra Alt Fevzipaşa caddesinden Kurudere caddesine kadar getirilmiştir.Projede  Menderes  caddesinden - Alt Fevzipaşa Cd. kesişme noktasına kadar yaklaşık 2 km lik boru montajı yapılacaktır. Boru montaj çalışmalarının 45 gün sürmesi planlanmaktadır.

 

JEOTERMAL BORULARI DEĞİŞİYOR. 25.06.2013


           Jeotermal Müdürlüğümüz, ısıtma sezonunda Alt Fevzipaşa da zaman zaman yaşanan boru patlaklarını önlemek için mevcut CTP boruları çelik borularla değiştirmeye başlamıştır. Ferah Cad. ile Park Cad. kesişiminden başlayan kazı çalışmalarımız tren yolunu geçtikten sonra Alt Fevzipaşa boyunca devam edecek olup; Menderes - Alt Fevzipaşa Cd. kesişme noktasına kadar yaklaşık 2 km lik boru montajı yapılacaktır. Boru montaj çalışmalarının 45 gün sürmesi planlanmaktadır.

 

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ CSAMT ÖLÇÜMLERİ 11.06.2013

         Yeni enerji kaynakları bulmak amacıyla Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğünün Maden Teknik Arama Müdürlüğü ( MTA ) ile beraber yürüttüğü etüt çalışmalarının arazi ölçümleri 03/06/2013 tarihinde tamamlanmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında 50 m. aralıklarla toplam 31 km uzunluğunda CSAMT ölçümleri yapılmıştır. Bu aşamada MTA uzmanları tarafından arazide alınan ölçüler bilgisayar programları ile değerlendirilerek yaklaşık bir ay içerisinde yeraltında bulunabilecek muhtemel sıcak su kaynakları daha ayrıntılı bir şekilde belirlenecektir. Yer altı kaynakları belirlenmesinin ardından Salihli Belediyesi ve MTA uzmanları tarafından sondaj yapılacak noktalar belirlenecek ve sıcak su sondaj ihalesine çıkılacaktır.
          CSAMT ölçüm çalışmalarının bitmesi ile birlikte daha önceden programlanan ana bakım çalışmalarımız devam etmektedir.

 

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI 14.05.2013

      2012 - 2013 Jeotermal ısıtma sezonu 29 Nisan 2013 tarihinde sonlandırılarak yaz sezonu ana bakım ve tadilat çalışmaları başlamıştır.
      Yeni enerji kaynakları bulmak amacı ile MTA ve Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğünün beraber yürüttüğü CSAMT etüt çalışmalarının 1 ay sürmesi planlanmaktadır.Etüt çalışmalarının tamamlanmasından sonra, ısı merkezinde her yaz dönemi yapılan eşanjör ve pompa bakımları yapılacaktır. Daha sonraki aşamada kuyuların, kuyu başı ve kuyu içi pompalarının bakımlarına geçilecektir.
      İhalesi yapılan ön izolasyonlu çelik borular önümüzdeki günlerde alt Fevzi Paşa Caddesinde bulunan CTP boruları ile değiştirilecektir.Ayrıca Kurşunlu - Isı Merkezi arası termal iletim hattının, bakım, izolasyon ve temizlik çalışmaları devam etmektedir .

 

JEOTERMAL CSAMT ETÜT ÇALIŞMALARI 03.05.2013

Jeotermal işletme müdürlüğü tarafından jeotermal su kaynaklarının geliştirilmesi için yeni sondaj araştırmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda yeraltı rezervlerinin  daha derin ve daha ayrıntılı araştırılması amacıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ile çalışmalara başlanmıştır. MTA öncülüğünde Kurşunlu ile Yılmaz Kasabası arasında CSAMT ölçümleri yapılmaya başlanmıştır. Bu güne kadar yapılan sondaj çalışmalarından alınan veriler ve yapılan rezistivite ölçümleri CSAMT ile çok yönlü olarak değerlendirilecektir. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmaların sonucunda ana kayaya ve graben faylarına yönelik derin sondaj yerleri tesbit edilerek sondaj çalışmaları önümüzdeki sezona bitirilecektir.

CSAMT yöntemi jeotermal enerji uygulamalarında yoğun olarak kullanılan elektromagnetik bir yöntemdir. Bir ortamın özdirenci, akışkan miktarı, sıcaklık, akışkan tuzluluğu ve gözeneklilik gibi özelliklere bağlıdır. Örneğin,  bir ortamda sıcak ve soğuk su kuşakları; özdirenç değerinin sıcaklık ve buna ilişkin artan tuzluluğa bağlı olarak düşmesiyle kolayca ayırt edilebilmektedir.

Manyetotellürik (MT) yöntemin kuramsal temelleri 1950 yıllarının ikinci yarısından itibaren geliştirilmeye başlanmıştır. Yöntem, ilk yıllarda özellikle derin kabuk yapısının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılmıştır.

Özellikle yapay kaynaklı manyetotellürik (CSAMT) yöntemin geliştirilmesi, zayıf kaynak alanı sorununun çözümünde önemli bir aşama sağlanmış, yöntem maden yataklarının aranması, jeotermal alanların saptanması gibi yerkürenin görece sığ derinliklerinin araştırılmasında da uygulanmaya başlanmıştır.


 

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI.25.01.2013

    02/07/2012 tarihinde Jeotermal Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 1 adet jeotermal sondaj kuyusunun açılması, 1 adet mevcut kuyunun temizliği ve derinleştirilmesi işinin ilk etabında 2011 yılında Yılmaz Bölgesinde açılan YD-3 Kuyusu 1000 metreden 1500 metreye kadar derinleştirilmiştir. Yüklenici firma G&M mühendislik, çalışmaların 2. etabında YD-4 kuyusunu 1600 metreye kadar delmiş ve borulama işlemini tamamlamıştır. Kuyularda ölçüm ve test çalışmaları devam etmektedir.
    Ayrıca jeotermal merkezi ısıtma sistemi çalışmakta olup, abonelerimizin sorunsuz, daha iyi ısınmaları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Buna bağlı olarak tüm ekiplerimiz ( Eşanjör Temizlik Ekibi, Arıza Ekibi, Föy Kontrol Ekibi ve Bina Altı Ayar Ekibi ) çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

 JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.19.12.2012

      02/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan 1 adet jeotermal sondaj kuyusunun açılması, 1 adet mevcut kuyunun temizliği ve derinleştirilmesi işinin ilk etabı tamamlanmış olup yüklenici firma G&M mühendislik çalışmaların 2. Etabı olan YD-4 kuyusunda 1400 metreye ulaşmış ve kuyuda sondaj çalışması devam etmektedir.
     Ayrıca jeotermal merkezi ısıtma sistemi çalışmakta olup, abonelerimizin sorunsuz, daha iyi ısınmaları ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Buna bağlı olarak tüm ekiplerimiz ( Eşanjör Temizlik Ekibi, Arıza Ekibi, Föy Kontrol Ekibi ve Bina Altı Ayar Ekibi ) çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ.26.11.2012

      Jeotermal merkezi ısıtma sistemi Kurtuluş Mahallesi bölgesinde, güçlendirme çalışmaları kapsamında yapılması planlanan pompa odası inşaatı bitirilmiş olup pompanın montajı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Böylece Kurtuluş mahallesindeki abonelerimizin ısınma ile ilgili sorunları giderilmiştir.
      Ayrıca termal su arama çalışmaları Yılmaz Kasabası mevkiinde devam etmekte olup YD-3 kuyusundaki derinleştirme çalışmaları tamamlanmış ve YD-4 kuyusu 862 metre derinliğe ulaşmıştır. YD-4 kuyusu sondaj çalışması devam etmektedir.

 

 

 JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 16.10.2012

            02.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan 1 Adet Jeotermal sondaj kuyusunun açılması, 1 adet mevcut kuyunun temizliği ve derinleştirilmesi işi G&M Sondaj Mühendislik Şirketi ihaleyi kazanmıştır.
          Yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış ve Yılmaz kasabasında bulunan YD3 kuyusunda derinleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmanın ardından Yılmaz kasabası yakınlarında 1700m derinliğinde yeni bir kuyu açılmasına başlanacaktır. 
         

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 12.09.2012

         Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğüne ait 1 Adet Jeotermal sondaj kuyusunun açılması, 1 adet mevcut kuyunun temizliği ve derinleştirilmesi yapım işi ihalesi yapılmış olup G ve M Sondaj Mühendislik Şirketi ile 7 Eylül 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma bu ay içerisinde Yılmaz Kasabası tapulamasında daha önceden belirlenen lokasyon noktasında kazı çalışmalarına başlayacaktır.
         Ayni zamanda Kurşunlu Kaplıcaları bölgesinde mevcut kuyulardaki su sıcaklıklarını arttırmak amacı ile dönüş suyunun yer altına re-enjeksiyonu için geri basma kuyuları açılmaktadır. Yaklaşık 80-100 metre derinliklerde açılan kuyulara dönüş suyu pompalanarak, yer altı su dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
          Ayrıca yaz dönemi ana bakım çalışmalarının sonuna gelinmiş olup, Jeotermal Isıtma Sistemi ısıtma sezonuna hazır duruma getirilmiştir.


    

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI.11.05.2012

2011 – 2012 Jeotermal ısıtma sezonu 30 Nisan 2012 tarihinde sonlandırılmıştır. Yaz sezonu ana bakım çalışmaları başlamış olup, bu çalışmalardan bazıları ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

1. Bina altı debi ayar vanalarının bakım ve kontrolü,
2. Isı merkezi ve sahadaki eşanjörlerin bakım ve temizliği,
3. Kuyuların, kuyu başı ve pompa bakımları,
4. Şüheda Caddesindeki hat vanalarının bakım ve kontrolü
5. Alt Fevzipaşa termal iletim hattı üzerindeki kesme vanalarının değiştirilmesi
6. Kurşunlu iletim hattının, bakım, izolasyon ve temizlik çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca bu çalışmalara ek olarak rutin çalışmalarımız programlandığı şekilde devam
etmektedir.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI 09.04.2012

 
        Jeotermal sisteminin işletilmesi ve rutin çalışmaları devam etmektedir.
YD 2 kuyunun devreye alınmasıyla birlikte çevre düzenlemesi ve depo yapı çalışmaları bitme noktasına gelmiştir.
     Yılmaz Beldesi sakinlerinden jeotermal abonesi olmak isteyenlerin Jeotermal ön abone kayıtları 6 Nisan 2012 tarihi itibariyle sona ermiş olup protokolde öngörülen sayıya ulaşmamıştır.
       Isıtma sezonu sonuna gelmiş olmamız nedeniyle genel bakım çalışmaları başlamış olup, kuyulardaki termal pompaların sökümü gerçekleşmektedir.

               

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI.17.02.2012

       2009 yılında başlayan kalorimetre montaj çalışmaları 2011 Aralık ayında bitirilmiştir.01/01/2012 tarihinden itibaren jeotermal enerji kullanan tüm abonelerimiz kalorimetre ile ödeme sistemine geçmiş olup tükettikleri kadar enerji bedeli ödeyeceklerdir.

     Jeotermal kaynaklarımızı arttırma ve abonelerimizin daha sağlıklı ısınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl açılan iki adet jeotermal kuyusundan birinin borulama ve pompa montaj çalışması bitirilmiş olup jeotermal ısıtma sistemine dâhil edilmiştir.

        

 

Isı Yalıtımı Nedir?

Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısınır. Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak evimizi soğumaması için ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla soğuturuz. Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış cephe duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler almaktadır.

Isı yalıtımının faydaları nelerdir?

Isı yalıtımı yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 ? %70 arasındadır. Yani yalıtımsız bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle ayda 100 TL yakıt faturası yerine, ayda 50 TL hatta 30 TL fatura ödersiniz.
Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları (kış aylarında çok sık görülen, ama dışarıdan su sızması olarak nitelendiren durum) oluşmaz.

Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları  oluşmaz, dolayısıyla sağlık harcamaları azalır. Isı yalıtımı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz (örneğin inşaat çelikleri paslanıp incelmez) Isı yalıtımlı binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.

Isı yalıtımı binanın nerelerine yapılır?

- Binaların çatı ve duvarlarına

- Toprak temaslı mahallere

- Katları ayıran döşemelere      

- Tesisat boruları ve havalandırma kanallarına

- Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara yapılır.

Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.                                                                                                 

 

Isı yalıtımı pahalımıdır?

Isı yalıtımının da belirli bir maliyeti vardır. Ancak bu maliyet bina inşaat maliyetinin %2 ?is ile %5 ?i arasındadır. Üstelik ısı yalıtım uygulamasına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılır (amorti edilir).

Buna somut bir örnek verelim; 5 katlı ve her katta her biri 90 m2 ?lik ikişer daire olan bir apartman düşünün. Bu apartmanın yalıtımsız durumdaki (ki Türkiye ?deki binaların hemen hepsi yalıtımsızdır) ısı kaybı ve yakıt tüketimlerini, yalıtımlı durumdaki ısı kaybı ve yakıt tüketimi ile karşılaştıralım.

Apartmanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu arasında ısı kaybı ve yakıt tüketimi açısından bir karşılaştırma:


Yalıtımsız Binanın Toplam Isı İhtiyacı  (kW): 88.2
Yalıtımlı Binanın Toplam Isı İhtiyacı    (kW):  32.2

Isı yalıtımının bize yararları nelerdir?

Hesaplamalar, tüm konutların standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf yapacağını göstermiştir. Ekonominin canlanması, istihdamın artması, üretim ve uygulama ile birlikte artacak vergi gelirleri diğer önemli faydalar arasındadır.
Bu tasarrufun eğitim, sağlık vb. zorunlu ihtiyaçlarımıza aktarılacağını göz önüne aldığımızda, yalıtımın toplumsal refahımız için de önemli katkılarının olacağı bir gerçektir.ISI YALITIM KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR !!!

 

YANLIŞ: Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebiliriz.
DOĞRU: Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Isı yalıtımı olmamasından kaynaklanan bir durumda, içten veya dıştan ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmeli. Özellikle yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir. 

YANLIŞ: Sürülerek uygulanan ısı yalıtım malzemesi vardır.
DOĞRU: Boya ve benzer malzemelerle ısı yalıtımı yapılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük, belli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Kalınlık arttıkça ısı yalıtım miktarı artar. Boya tabakaları ısı yalıtımı yapmaz.

YANLIŞ: Sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Isı yalıtımı yaptırmamıza gerek yok.
DOĞRU: Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

YANLIŞ: Binamızın duvarları gaz beton ile örülmüştür. Ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek yoktur.
DOĞRU: Gaz beton bir yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun kolon ve kirişler dahil olmak üzere tümcepheler, çatı, tavan ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır. Konu edilen binanın tüm noktaları ancak ısı yalıtım sıvası, ısı yalıtım şapı ile uygulanarak yalıtımı sağlanmış olunur. 

YANLIŞ: Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olacaktır. 
DOĞRU: Sadece tek cephede yapılan yalıtım, ısı köprüleri oluşturur. Yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde problemler devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır. Buda ancak ısı yalıtım sıvası , ısı yalıtım şapı uygulanarak sağlanır. 

YANLIŞ: Isı yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim.
DOĞRU: Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım 
firmalarınca yapılmalıdır.
 

YANLIŞ: Dış cepheme cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalmaz.
DOĞRU: Kaplama malzemeleri ısı yalıtımı yapmazlar. Bu malzemelerin işlevleri ile ısı yalıtımını karıştırmamak gerekir. Ancak yalıtım sıvası yapılmış ise istenilen kaplama malzemesi ısı yalıtım mahiyeti getirmeden uygulanabilir.

     

 

SALİHLİ'de YENİ JEOTERMAL KUYUSU 23.09.2011

               Belediye Başkanımız Mustafa Uğur OKAY ,  Jeotermal Müdürü Ömer Sönmez ve jeotermal teknik ekip Yılmaz Beldesinde açılan jeotermal kuyularını gezdi.
         21/03/2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 30/10/2011'de teslim edilecek jeotermal  ısıtma sistemi için  2 adet sondaj kuyusu açılması işi ihalesi 1.486.440,00 tl teklifle G&M  mühendislik ve sondaj firması kazanmıştı.İlk kazılan kuyu olan YD3 kuyusu Yılmaz Beldesi tapulanmasında kazılmış olup 21/07/2011 tarihinde 1027 metrede sonlandırılmıştır.Yapılan ölçümlerde bu kuyuda 90 C sıcaklıkta 25 lt/sn termal su olduğu tespit edilmiştir.
         İkinci kuyu olan YD2 kuyusu yine Yılmaz beldesi tapulanmasında olup 1200 metre derinlikte 17/09/2011 tarihinde yapılan testler sonucunda 90 C  sıcaklıkta 30 lt/sn termal su bulunmuştur.Gününden yaklaşık 45 gün önce firma 17/09/2011 tarihinde işi teslim etmiştir.
Belediye Başkanımız Mustafa Uğur OKAY; " firmalara verdiğimiz ihale sonucu YD2 kuyusunda 1200 metrede 90 derece sıcaklıkta su bulduk. Özel şirketler, 15 Mayıs'ta kazmaya başladıkları YD3  ve YD2 kuyusunu 4 ay içerisinde yaklaşık 45 gün önce bize teslim etti. 1 milyon 486 bin TL'ye ihale ettiğimiz bu iki kuyunun ikincisinde de mutlu sona ulaştık. Bulmuş olduğumuz bu 90 derecelik sıcak su, mevcut sistemimizin ısısında da yükselme sağlayacaktır. Bu su Salihli için önemli bir nimettir. Salihli halkı çevreye son derece duyarlı % 100 ulusal nitelikli enerji ile ısınma olanağına kavuşmuştur. Giderek önemli bir sorun haline gelen enerji kaynakları açısından Salihli önemli yol kat etmiştir" dedi.Ayrıca Belediye Başkanımız G&M mühendislik ve sondaj firması sahibi Murat Dündar'a teşekkür etti.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ YILMAZ K-27 KUYU ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.21.07.2011

             Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğüne bağlı çalışmaları yürütülen Yılmaz beldesinde bulunan k-27 jeotermal kuyusunu inceleledi.
           Çalışmaları Salihli Belediyesi jeotermal İşletme Müdürü Ömer Sönmez ile birlikte  yerinde gören   Belediye Başkanımız Mustafa Uğur Okay; "G M" firmasının çalışmaları neticesinde açmış olduğumuz K-27 kuyusunda 1027 metrede 90 derece sıcaklıkta su bulduk. 15 Mayıs'ta kazmaya başladıkları bu kuyuyu 2 ay içerisinde bize teslim ettiler. Ümit ediyorum ki açılacak olan ikinci kuyudan da aynı sonucu alcağız. Bulmuş olduğumuz bu su  Salihli için önemli bir nimettir ve ayrıca mevcut sistemimizin ısısında da yükselme sağlayacaktır. Salihli halkı çevreye son derece duyarlı, yüzde yüz ulusal nitelikli enerji ile ısınma olanağına kavuşmuştur. Ülkemizde giderek sorun haline gelen enerjide Salihli önemli yol kat etmiştir. Şu anda 6 bin abonemizle 7 bin 250 konut ısıtılıyor. İlerleyen günlerde bu enerjinin bir kısmını Yılmaz'da yaşayan halkımıza da verebiliriz. Şu anda Yılmaz Belediyesi bu konu ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar. Çalışmalarından dolayı Jeoloji Mühendisi İsmail Hakkı Karamanderesi'ne, Jeofizik Mühendisi Erol Duvarcı'ya ve çalışmalarımızda bize yardımcı olan Yılmaz Belediye Başkanı Serdar Ogan'a teşekkür ediyorum"dedi.

           Jeotermal ısı enerjisi ile ısınan evlere kalorimetre montajının devam ettiğini belirten Belediye Başkanımız Mustafa Uğur Okay, "Bu sezon başına kadar sistemdeki bütün kişilere kalorimetre takılmış olacak. Bu sayede ısı tasarrufu sağlamış olacağız. Şu anda mevcut 4 bin abonemizde kalorimetre takıldı." dedi. 

 

Kuyu Çalışmaları

Jeotermal Müdürlüğü tarafından çalışmaları devam eden K27 Jeotermal Sondaj Kuyusu 12/07/2011 tarihi itibariyle 1027 metreye ulaşmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.


Kalorimetre Çalışmaları

Jeotermal Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından montaj çalışmaları devam eden kalorimetrelerden 12/07/2011 tarihi itibariyle 184 tanesinin montajı bitirilmiştir. Tüm abonelerimize takılması zorunlu olan kalorimetrelerin montajı devam etmektedir.

 JEOTERMAL SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLADI 18.05.2011

    Belediyemiz Jeotermal Müdürlüğünün abone sayısını arttırmak ve sistemine yeni aboneler dâhil edebilmek için enerji arama çalışmalarına başlamıştır.
    Yılmaz Kasabası tapulaması 2669 Parselde hazırlıkları tamamlanan 1200 metre kuyu derinliği olarak projelendirilen K27 kuyusu 15.05.2011 tarihinde delme çalışmalarına başlamış ve 18.05.2011 tarihi itibariyle 83 metreye ulaşmıştır. Sondaj çalışmaları devam etmektedir.

SONDAJ İHALESİ

     21.03.2011 tarihinde yapılan JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ İÇİN 2 ADET SONDAJ KUYUSU AÇILMASI işi ihalesi 04.04.2011 tarihinde sonuçlanmış ve ihaleyi G&M Mühendislik Sondaj San. Tic. Ltd. Şti kazanmıştır. Belediyemiz ve yüklenici şirket arasında 29.04.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bu tarihten itibaren sondaj hazırlıkları başlamıştır. Hazırlıkların sona ermesiyle yüklenici firma Yılmaz Kasabası mevkiinde sondaj çalışmalarına başlamıştır.


KALORİMETRE İHALESİ

       Jeotermal Müdürlüğü tarafından 15.04.2011 tarihinde yapılan JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3000 ADET KALORİMETRE ve EKİPMANLARI alım ihalesi sonuçlanmış ve ihaleyi Manas Enerji Yönetimi A.Ş. kazanmıştır. Kalorimetre montajının Haziran ayı içerisinde başlamıştır. Bu yaz tüm abonelerimize yasa gereği kalorimetre takılacaktır.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 23.02.2011

      Jeotermal Müdürlüğümüzün sürdürmüş olduğu kalorimetre ile ödeme uygulaması 2010 senesi içinde  sayaçları takılan abonelerimizle beraber 3500'e ulaşmış olup vatandaşlarımıza faturaları dağıtılmaktadır.
       Şubat ayı itibariyle Jeotermal Enerji kullanmakta olan 5910 abonemizin 3500'ü ısınma paralarını sayaçla ödemektedir. Kalan tüm abonelerimize bu yıl içerisinde sayaçları takılacak olup 2012 ısıtma sezonuna girerken sayaçsız abonemizin kalmaması planlanmaktadır.
        Ayrıca Müdürlüğümüz ekipleri branşman çalışmalarına devam etmekte olup bu ısınma döneminde 45 binanın branşman çalışması bitirilmiş 96 eşanjör montajıda  tamamlanmıştır.

 JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-07.12.2010

     Jeotermal Müdürlüğünün 28 Ağustos - 22 Eylül 2010 tarihleri arasında yapmış olduğu ön kayıt abonelik müracaatına 925 kişi başvurmuştur.
     30/11/2010 tarihine kadar 896 ön kayıt abonesi kesin kayıt yaptırmış olup kesin kayıtlar bu tarihte son bulmuştur. Jeotermal teknik ekiplerimiz ise bu güne kadar 3250 adet abonemize kalorimetre montajı yapmıştır. Bu abonelerimizin ise 2284 tanesi sözleşmelerini yaptırmış olup sözleşme yenileme çalışmaları devam etmektedir.

JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 27.10.2010

         Jeotermal Müdürlüğünün 28 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arsında yapmış olduğu ön kayıt başvurularına 925 kişi başvurmuştur. Bu tarih sonrası alınan karar doğrultusunda tüm abonelerimize kesin kayıt hakkı tanınmıştır. Bugüne kadar 653 ön kayıt abonesi kesin kayıt yaptırmış olup kesin kayıtlar Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir.Jeotermal teknik ekiplerimiz ise bu güne kadar 2850 adet abonemize kalorimetre montajı yapmıştır. Bu abonelerimizin ise 1595 tanesi sözleşmelerini yaptırmış olup sözleşme yenileme çalışmaları devam etmektedir.K25 Jeotermal üretim kuyusu termal hattı iletim hattı çalışmaları devam etmekte olup K25 kuyusunun sisteme dâhil olmasıyla beraber 2005 - 2006 abonelerimize ve 2010 yılında kesin kayıt yaptırmış olan abonelerimiz kullanım sözleşmelerini yaptırdıkları takdirde jeotermal enerjileri verilecektir.

     JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 20.10.2010


        Salihli Belediyesi Jeotermal İşletme Müdürlüğü jeotermal ısınma çalışmaları kapsamında; 26/02/2010 tarihinde ihalesini  yaptığı 1200m derinlikte, 50lt/sn debili 85 °C sıcaklığındaki K25 kuyusunun işletmeye alınması çalışmalarına başlamıştır.
 

 JEOTERMAL ÖN ABONELİK KAYITLARI 26.08.2010

Jeotermal enerji üretimini artırmak amacıyla bir süredir yürütülen yeni kuyulardaki sondaj çalışmaları sonucu Yılmaz Kasabası civarında açılan K25 kuyusunda 1193 metre derinlikte zengin bir rezerv bulunduğundan ötürü 26/08/2010 tarihinde başlatılan Jeotermal ön abonelik kayıtları 22/09/2010 tarihinde sonlandırılacaktır.
 10/08/2010 tarihli ve 2010/1418 sayılı encümen kararına istinaden binasında eşanjör bulunan vatandaşlarımızın ön abonelik başvuru yapmasına karar verilmiş olup bu güne kadar 600 ön abonelik kaydı yapılmıştır. Aynı encümen kararında 2005-2006 abonelerimizin ısınmaları için enerji verilmesi de kesinlik kazanmıştır.
 2005-2006 abonelerimize ve kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımıza enerjileri yeni bulunan K25 kuyunun sisteme dahil edilmesinden sonra verilecektir.

SALİHLİDE JEOTERMAL ENERJİ

     
Türkiye’nin 15 önemli Jeotermal alanlarından birisi olan Salihli-Kurşunlu Jeotermal alanı Salihli ilçe merkezine yaklaşık 6 km mesafede yer almakta ve burada bulunan jeotermal enerji ile Salihli ilçe merkezinde toplam 20.000 konutun merkezi olarak ısıtılması planlanmıştır. 
       İlçemizde Jeotermal Enerji Merkezi Konut Isıtmasında kullanılmakta olup 25 Kasım 2000 tarihinde şehir şebeke alt yapı çalışmaları başlamıştır. Jeotermal Isıtma Sisteminde bugün itibariyle 5000 kullanım abonesi ve 6100 K.E. kapalı alan ısıtılmaktadır. Ayrıca belediyemiz bünyesinde bulunan 1000 m ² kapalı alana sahip Kurşunlu seranın ısıtması da Jeotermal Enerjiden yararlanılarak yapılmaktadır.
Belediyemiz işletmesinde bulunan 7 Jeotermal Kuyu kış sezonu boyunca 160 lt/sn Termal Su  üretimi yapmakta ve enerjisinden faydalanılan termal suyun tamamına yakını tekrar üretim yapılan Kurşunlu Havzasına re-enjekte edilmektedir. Bu da  ilçemizde bu eşsiz enerji kaynağının sürdürülebilir olarak işletilebilmesi anlamına gelmektedir.
       Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğü olarak abonelere sürekli ve kaliteli hizmet verebilmek ve abone ağını genişletebilmek amacı ile sondaj çalışmaları,şehir içi dağıtım hattı imalatları ve Bina içi sistem montajları devam ettirilmektedir. 
 
Kurşunlu Jeotermal Sondaj çalışmaları

        Kurşunlu jeotermal sahasında 1979 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A.) tarafından ilk sondaj kuyusu açılmıştır. Bunu takip eden yıllarda yine M.T.A. tarafından 4 adet daha kuyu açılmış, 2000 yılına kadar kaplıcalarda kullanım amacıyla kullanılmışlardır. 2000 yılında faaliyete geçen jeotermal şehir ısıtma projesi ile kuyular kaplıcanın yanı sıra şehir ısıtması için de kullanılmıştır. Halkımızdan gelen yoğun talep üzerine ısıtma projesi genişlemiş, sıcak su ihtiyacı artmıştır. 2003 yılında belediyemizce jeolojik-jeofizik çalışmalar başlatılmış, özel firmalara jeotermal sondajlar açtırılmaya başlanmıştır. Jeolojik-jeofizik çalışmaların ışığında açılan sondajlardan tahmin edilen debilerde sıcak su alınamaması artan abone sayısının taleplerini karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu amaçla M.T.A. ve diğer kurumlar tarafından geçmişte yapılmış olan tüm jeolojik-jeofizik çalışmalar incelenerek farklı alanlar araştırılmış, muhtemel bölgelerde belediyemizce jeofizik çalışmalar yaptırılmıştır. Belirlenen bölgelerde sıcak su sondajları yapılabilmesi için M.T.A.'ya başvuruda bulunulmuş, istenilen bölgenin ancak bir kısmı için izin alınabilmiştir. Yeni alanların için izin başvuruları devam etmektedir.

          Belediyemiz son olarak Yılmaz Kasabası mevkisinde K25 kuyu çalışmaları 1193 metre derinlikte tamamlamış olup 85 º C ve 50 lt/sn termal sıcak su bulunmuştur

SALİHLİ'DE JEOTERMAL ZENGİNLİĞİ ARTIYOR

-TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ JEOTERMAL İLE 5 BİN
ABONEYE HİZMET  VEREBİLEN SALİHLİ'DE YENİ KUYULARLA
ABONE SAYISI ARTACAK

         Salihli Belediye Başkanı Mustafa Uğur Okay, jeotermal enerji üretimini artırmak amacıyla bir süredir yürütülen yeni kuyulardaki sondaj çalışmaları sonucu Yılmaz Kasabası civarında açılan K25 kuyusunda 1193 metre derinlikte zengin bir rezerv bulunduğunu açıkladı.
         Başkan Mustafa Uğur Okay, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı jeotermal abone sayısını artırmak için yaklaşık bir yıldır yeni kuyuların açılması çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirtti. Okay, "Jeotermal enerji, Salihli için önemli bir enerji. Ancak üretimi artırmak ne yazık ki bizim elimizde değil, doğal koşullara bağlı olarak üretimi artırabiliyoruz" dedi.
        Yeni kuyular açarak üretimi artırma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Okay, Yılmaz Kasabası civarında açılan K25 kuyusunda 1193 metre derinliğe kadar delinerek kuyuda kompresörle üretim testi gerçekleştirildiğini bildirdi.
         İlk yapılan ölçümlere göre yaklaşık 80 derece sıcaklıkta 50 litre/sn debide sıcak su bulunduğunu anlatan Okay, "Kuyuda ölçümler ve testler devam etmekte olup 2010-2011 ısıtma sezonunda kullanıma alınabilmesi  için çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

-KALORİMETRE İLE ÖLÇÜM-


        Mustafa Uğur Okay, ayrıca mevcut abonelerin jeotermal enerjiden kullandıkları kadar ödemelerine olanak sağlayan kalorimetre cihazı ile ölçüm yapılarak faturalandırma sistemi ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı. Halen yaklaşık 500 abonenin kalorimetre cihazı ile ölçüm yapılarak faturalandırıldığını kaydeden Okay, 2011 yılında 5 bine ulaşan abonelerin tümünün bu sisteme geçirilmesinin planlandığını söyledi.
 

JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ K 25 SONDAJ KUYUSU.

2009 yılının Eylül-Ekim ayları içinde 50 km² ruhsat alanı içinde yaklaşık 100 adet düşük elektrik sondaj ölçümleri ve SP ölçümleri yapılmıştı.Değerlendirmeler sonucu farklı sondaj noktaları içinde sıcaklık ve debi açısından en muhtemel nokta olarak da Yılmaz kasabası mevkiinde uygun görülmüştü.
          26 Şubat 2010 tarihinde  yapılan Jeotermal Kuyu Sondaj İhalesi sonuçlanmış ve 05 Mayıs 2010 tarihinde sondaj makinesi çalışmalarına başlamıştır.Bugün itibari ile çalışması 75 metreye kadar inmiştir.Yüzey hafıza borusu ve üretim boruları indirilerek betonlama  işlemi yapıldıktan sonra kuyu yaklaşık olarak 1250 metre derinliğe kadar delinecektir.

KALORİMETRE İLE ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI.

 Müdürlüğümüzce yapılan ihale sonucu alınan 500 adet kalorimetrenin montajına başlamıştır. Jeotermal müdürlüğü teknik ekipleri pilot bölge içinde olan ve tesisatlarını uygun hale getiren abonelerimize bu güne kadar 235 adet kalorimetrenin montajını yapmışlardır.
Meclisimizin almış olduğu karar sonucu yeni sözleşme yapacağımız aboneler Şubat ayından itibaren m² hesabına göre ödemeye son verip kalorimetre ile kullandıkları kadar ödemeye başlayacaklardır.
Kalorimetre ile ödemede 1 kw ücreti KDV dahil 0,0465 TL dir. Kalorimetre sayacının ücreti ise KDV dahil 200 TL olarak belirlenmiş olup 2010 yılında montaj yapılan kalorimetre bedelleri 2011 yılında 12 taksit halinde alınacaktır.
Bu güne kadar yapmış olduğumuz ölçümlerde bina izolasyonu -ısı yalıtımı uygun , kapı - pencere doğramaları çift cam olan abonelerimiz % 30 oranında tasarruf yapacağı öngörülmektedir. Başka bir deyişle % 30 az ücret ödeyecektir.

Kalorimetre Sisteminde Faturamı Düşürmek İçin Ne Yapmalıyım?

Kalorimetre sistemi tamamen enerji kullanımına bağlı oluğu için yapılacak ilk iş enerji tüketiminizde tasarruf yapmaktır. Tasarruf yapılırken konforunuzdan herhangi bir ödün vermeden yapacağınız uygulamalar olduğu gibi konforunuzdan ödün vererek de yapılabilen işlemler vardır. Burada tüm seçim abonenin kendisindedir. Aşağıda ne tarzda  enerji tasarrufları yapılabileceği yazılmıştır. Ayrıca tatile, yazlığa veya yurt dışına giderken vanaların kapatılması unutulmamalıdır.

1) Doğru havalandırma: Pencereleri kısa süreli, ama sonuna kadar açınız, uzun süreli ve az açık pencerelerde dışarı çok ısı gider, ancak içeri çok az temiz hava gelir.
2)Pencere ve kapıları izole edin, bu şekilde % 5'e varan  enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. (İzole ederken sünger kullanabilirsiniz.)
3) Radyatörlerde kesinlikle termostatik vana kullanılması gerekmektedir.
4) Isıtıcıların verimli çalışabilmesi için, etrafının boş  olması gerekir, etrafı boş ve açık olmayan radyatörler dışarıyı ısıtır.
5) Perdeler radyatördeki hava sirkülasyonunu engellememelidir. Radyatörler perde ile kapatılmamalıdır.
6)Geceleri oda sıcaklıklarını düşürebilirsiniz , ancak tamamen soğutmayınız. 
7) Dört saatten çok dışarı çıkıyorsanız evdeki sıcaklığı düşürünüz. 
8) Duvarda, pencerede ve zeminde görünen çatlakları tamir ediniz.
9) Binanızın çatı ve duvarlarını ısı kaçaklarına karşı izole ediniz 
10) Camlarınızı çift cam (iki cam arasında hava) yapın. Bu şekilde camlardan oluşacak ısı kaybından  %40-%50 sini tasarruf etmiş olursunuz.
11) Apartman giriş kapısına , kapı çek takınız.
12) Bina altlarında kullanılan eşanjörden sonra takılmış olan debi ve sıcaklık kontrol vanalarının ayarı ile kesinlikle oynanmamalıdır. Bu vanalar binaların maksimum ısı ihtiyacına göre ayarlanmıştır.

Enerji Tasarrufunda Yalıtımın Önemi

Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile ısı kayıpları azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25’den
%50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.
1-Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanınız. Pencere ve kapılarınızda hava sızdıran yerleri belirleyin. Pencereler ve kapılar , evimizdeki ısının  dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan pencerelerinizin perdelerini açık tutunuz.
2-Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanılmamalıdır.
3-Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Dışarıya olan ısı kaybını önlemek için alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştiriniz.
4-Odaların sıcaklığının artması halinde pencereleri açmak yerine radyatör musluğunu kısınız. Sıcaklık ayarlı termostatik vanalar kullanılarak oldukça büyük ısı tasarrufu sağlanabilir. Oda sıcaklığını 1°C arttırmak için yaklaşık % 6 oranında daha fazla enerji gerekmektedir.
5-Jeotermal tesisatının apartman boşluğundaki dağıtım ve toplama borularının ve vanalarının yalıtımı ile enerji tüketimi azaltılabilir.
6-Bildiğimiz gibi ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir.
 

 Isınma Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Bölgesel ısıtma sistemimizde; jeotermal devre ve şehir devresinin işletme, kontrol ve bakım sorumluluğu Belediyemize; bina devresinin  işletme, kontrol ve bakım sorumluluğu Abonelere aittir. Bu nedenle ısınma dönemine girerken aşağıdaki kontrollerin yapılmasında yarar vardır.

• Sisteminizde bulunan su miktarını kontrol ediniz. Eğer su eksik ise üst katlarda sorun yaşanacaktır.
Ayrıca radyatörlere musluk bağlayarak su almayınız. Radyatörlerin içindeki su termal su değildir.
Tesisatınızda eksilen su ısınma problemlerine yol açacağı gibi sık sık ilave edilen su korozyona ve
sisteminizin çürümesine yol açar.
• Bina sirkülasyon pompasını çalıştığını kontrol ediniz. Bina devresi pislik tutucusu temizliğini yapınız
yada bir tesisat firmasına yaptırınız.
• Tesisatınızdaki vanaların açık olduğunu kontrol ediniz.
• Sistemde hava cebi oluşturabilecek yerler kontrol edilmeli ve mutlaka radyatörlerden sistemin havası
atılmalıdır. Radyatörleri temiz tutarak tozların ısıyı emmesini önleyiniz. Radyatörlerin üst, ön kısmını
perdeler, konsollar ve  koltuklar ile örtmeyiniz.Radyatörlerin arkasına, duvara, alüminyum folyo
yapıştırmanız takdirde duvardan olan ısı kaybı önlenecektir.
• Kapı altları, kapı delikleri ve  pencere aralıkları gibi hava sızıntısı olan yerleri kapatınız. Evin
havalandırmasını güneşli saatlerde evin güneş gören penceresinden kısa süreler içinde yapınız. 
• Bölgesel ısıtma sistemlerinde olduğu gibi bina içinde de enerjinin adil paylaşımını sağlamak için bina
giriş vanaları üst katlardan alt katlara doğru kısılmalıdır. Pompaya yakın olan alt katın vanasının tam
açık olması üst katların enerjisini bu katta kullanılması anlamına gelmektedir.

 

 
KALORİMETRELERİN MONTAJINA BAŞLANDI.
 
2 Mayıs 2007 tarih 26510 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 14 Nisan 2008 tarih 26847 sayılı Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde , Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre 02.05.2012 tarihine kadar takılması gereken kalorimetrelerin montajına başlanmıştır.
 
Daha önce ihalesi yapılan ve montajı Jeotermal Müdürlüğü elemanlarınca tamamlanan 500 adet kalorimetrenin devamı niteliğinde olan 3008 adet kalorimetre alım ihalesi 21/06/2010 tarihinde yapılmış ve 3008 adet kalorimetrenin montajına başlanmıştır. Bu güne kadar Jeotermal müdürlüğü ekipleri toplamda 810 adet kalorimetrenin montajını tamamlamış olup , montaj çalışmaları devam etmektedir.
 
Niçin kalorimetre ?
Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde enerjinin verimli kullanılmasını teşvik edecek ve herkesin sadece kendi kullandığı kadar ödemesini sağlayacaktır.
·         Amaç herkesin kullandığı kadar ödenmesini sağlamaktır.
·         İstediğiniz kadar ısının , ısındığınız kadar ödeyin.
·         İhtiyacınız kadar tüketin.
·         % 30 a varan enerji tasarrufu sağlayın.
·         Paranız boşa yanmasın.
·         Yaktığınız ( kullandığınız ) kadar ödeyin.
Termostatik vana neden kullanılmalıdır ?
Isınızı kendi konforunuza uyarlayabilmeniz ve ihtiyaç fazlası kullanımı engelleyebilmeniz için termostatik vana kullanılmalıdır. İhtiyaç fazlası her bir derece ısı giderlerinde % 7 artış sağlamaktadır.
Nasıl tasarruf sağlanır ?
Termostatik vanalar oda sıcaklığı ayarlanan dereceye ulaştığında gelen su akışını keserek radyatörün ihtiyacından fazla tüketim yapmasını engeller. Bu sayede sistemdeki sıcak su sadece ihtiyacı olan radyatöre yöneleceğinden ısı dağılımındaki eşitlik sağlanır. Tüm kat malikleri ihtiyaçtan fazla enerji kullanamayacağından toplam sarf edilen enerji azalarak % 30 a varan bir tasarruf sağlanmış olur.


 

 

       

 

SALİHLİ BELEDİYESİ JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ 25.07.2012

           Salihli Belediyesi Jeotermal Müdürlüğüne ait 1 Adet Jeotermal sondaj kuyusunun açılması, 1 adet mevcut kuyunun temizliği ve derinleştirilmesi yapım işi ihalesi yapılmış olup G ve M Sondaj Mühendislik Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Ağustos ayı içerinde yer teslimi yapılarak, yüklenici firma çalışmalarına başlayacaktır.
          Ayrıca yaz dönemi bakım çalışmaları devam etmekte olup alt Fevzipaşa Caddesinde vana değişim işlemleri bitirilmiş, şehir içi bina altı debi kontrol vanalarının bakımında sona gelinmiştir. Isı merkezinde yapılan eşanjör ve pompa bakımları  devam etmektedir.

 

 

 

 


 


   


Diğer Hizmetlerimiz İçin Tıklayınız...
DUYURULAR
NİSAN AYI NÖBETÇİ ECZANELERİ

EVLENDİRME MEMURLUĞUNDAN İLAN Toplum Sağlığı Merkezinden gelen 23.09.2013 tarih ve 1460 sayılı yazıya istinaden,23.09.2013 tarihinden itibaren evlenecek çiftlerin sağlık raporlarını almak için öncelikle Aile Sağlık Merkezlerindeki Aile hekimlerine gitmeleri gerekmektedir.

DANIŞMA MASASI
FAYDALI LİNKLER
e-Devlet
T.C Kimlik No Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başbakanlık
Manisa Valiliği Resmi Kent Rehberi
Salihli Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Türkiye İş Kurumu
Sardes Salihli Tanıtım
Salihli TV
esalihli
Sektör Gazetesi
Ekmek israfını önleme kampanyası