» Kurumsal  » Müdürlükler

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
 
Ercan OYAN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-      Belediye hizmetleri içerisinde yer alan; yol, köprü, meydan yapmak, bunların yapım programlarını hazırlamak ve karar verilenlerin uygulanmasını sağlamak, birimde çalışan tüm personelin sevk ve idaresini yapmak,

2-      Belediyeye ait her türlü tesislerin yapımı, bakımı ve onarımını yapmak,

3-      Şehrin kaldırım ve yol düzenlemelerinde kullanılmak üzere, beton parke, bordür ve oluk üretimi yapmak,

4-      Tüm şehrin, cadde ve sokaklarının asfaltlama ve parke döşeme işlemlerini yapmak,

5-      Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Kaynak Atölyesi, Marangoz Atölyesi, Boya Atölyesinin çalışmaları ile Belediyemize ait her türlü tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve diğer birimlerin taleplerini karşılamak,

6-      Belediye yatırımları ve tüm birimlerin elektrik işlerini yapmak, sinyalizasyon sisteminin montaj ve bakımını yapmak, kendi birimi ile ilgili elektrik sarfiyatı ile ödemeleri yapmak,

7-      Diğer dairelerin talepleri üzerine ve başkanlık talimatı ile keşif ve fenni görüş bildirmek,

8-      Belediyemiz ile ilgili ya da vatandaş talepleri doğrultusunda Zemin Etütleri, sondaj analizleri yapmak veya yaptırmak,

9-      Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak,

10-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

11-   Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

12-   Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

13-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak,

14-  Devlete ait her derecedeki okul binaları ve camilerin inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak,

15-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

16-  Belediye sınırları içerisindeki gerçekleştirilecek olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları için Kamu Kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli protokollerin düzenlenmesini sağlamak,

17-  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımdan önem taşıyan mekânların bakım ve onarımını yapmak, aslına uygun olarak inşaatını yapmak,

 Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ