» Kurumsal  » Müdürlükler

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ercan OYAN

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-      Belediye hizmetleri içerisinde yer alan; yol, köprü, meydan yapmak, bunların yapım programlarını hazırlamak ve karar verilenlerin uygulanmasını sağlamak, birimde çalışan tüm personelin sevk ve idaresini yapmak,

2-      Belediyeye ait her türlü tesislerin yapımı, bakımı ve onarımını yapmak,

3-      Şehrin kaldırım ve yol düzenlemelerinde kullanılmak üzere, beton parke, bordür ve oluk üretimi yapmak,

4-      Tüm şehrin, cadde ve sokaklarının asfaltlama ve parke döşeme işlemlerini yapmak,

5-      Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Kaynak Atölyesi, Marangoz Atölyesi, Boya Atölyesinin çalışmaları ile Belediyemize ait her türlü tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve diğer birimlerin taleplerini karşılamak,

6-      Belediye yatırımları ve tüm birimlerin elektrik işlerini yapmak, sinyalizasyon sisteminin montaj ve bakımını yapmak, kendi birimi ile ilgili elektrik sarfiyatı ile ödemeleri yapmak,

7-      Diğer dairelerin talepleri üzerine ve başkanlık talimatı ile keşif ve fenni görüş bildirmek,

8-      Belediyemiz ile ilgili ya da vatandaş talepleri doğrultusunda Zemin Etütleri, sondaj analizleri yapmak veya yaptırmak,

9-      Birimle ilgili her türlü harcamaların tahakkukunu yapmak,

10-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

11-   Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

12-   Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

13-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesi gereği Acil Durum Planlaması çerçevesinde oluşabilecek doğal afetler halinde kriz masası oluşturmak,

14-  Devlete ait her derecedeki okul binaları ve camilerin inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak,

15-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

16-  Belediye sınırları içerisindeki gerçekleştirilecek olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları için Kamu Kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerekli protokollerin düzenlenmesini sağlamak,

17-  Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımdan önem taşıyan mekânların bakım ve onarımını yapmak, aslına uygun olarak inşaatını yapmak,

 Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ