» Kurumsal  » Müdürlükler

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Birol AVCI

 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1-   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

2-      Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

3-      Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

4-      5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası gereğince sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu, tedavileri, acil müdahaleleri, gerekli operatif girişimleri ile üremelerinin önüne geçmek için kısırlaştırma operasyonlarının yapılması, barınmaları ve beslenmeleri hizmetlerini sağlamak.

5-      Hayvan Haklarını korumak; hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmaları yapmak ve sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları toplamak, kısırlaştırılan, aşılanan ve bakımı yapılan uygun sokak hayvanlarını alındıkları ortama bırakılmalarını sağlamak,

6-      Yerel hayvan koruma gönüllülerinin çalışmalarını koordine ederek sokağa bırakılan hayvanların beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak.

7-      Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini sağlamak, sahiplendirilen hayvanların takibini yapmak,

8-      Hayvanlarla insanlar arasında ortak olan hastalıkların yayılmasını önlemek, hayvan bakım ve gözetim merkezleri kurmak, karantina hizmetlerini yönlendirmek /yerine getirmek,

9-       Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veteriner hekimlik hizmetleri konusunda belde halkının bilinçlendirilmesi için toplantı, panel, seminer vb. aktivitelerde bulunmak ve ilgili sivil ve resmi toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak

10-  Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmek ve isteklilere yardımcı olmak,

11-  Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri,  hayvan alımı ve satımı yapılan yerleri denetlemek,

12-  Gıda kontrolleri; 5179 sayılı Gıda üretim ve satış ile ilgili kanuna göre Veteriner Hekimlik görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

13-  Hayvan Pazarında; görev alınması, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu gözeterek hayvanların uygun şartlarda refah altında satışını sağlamak, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından rapor almış ilçe dışı ve ilçe içi yerlerden gelen hayvanların pasaportlarının, giriş ve çıkış kontrolünün yapılması, hastalıklı olan hayvanların gözetim altına alınması, kurban bayramı öncesi ve sonrasında oluşabilecek salgın hastalıkların yayılmasının engellenmesi,

14-  Personellere gıda hijyeni, iş güvenliği hakkında bilgilendirmek ve hizmet içi eğitimlerin devamlılığını sağlamak amacıyla bu çalışmaları ilgili kanunun yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda yapmak,

15-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ