» Kurumsal  » Müdürlükler

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 
Serkan SÖZER

 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1-      Belediyemize 6360 sayılı Yasa ile katılan ve mahalleye dönüştürülen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında 5216 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak,

2-       Kırsal bölgelerimizde bulunan Park, Koru ve Yeşil Alanların oluşturulması, bakımı ve çevresel düzenlemeleri ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile koordineli olarak çalışmalar yürütmek,

3-      Kırsal bölgelerimizde bulunan yapıların denetimi, imar mevzuatları ile ilgili çalışmaları ve düzenlemelerinin İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,

4-      Kırsal bölgelerimizde başıboş hayvanlarla ilgili olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yürütmek,

5-      Kırsal bölgelerimizi altyapı ve üstyapı çalışmalarını Fen İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürütmek,

6-       Kırsal bölgelerimizde temizlik, sosyal ve kültürel hizmetler, ulaşım, sağlık, sosyal yardım konularında ön çalışmalar yapmak ve raporlar oluşturarak Belediye Başkanlığına sunmak, Başkanlık emirleri doğrultusunda tespit edilen sorunların, ilgili birimler ve kurumlar ile koordineli olarak çözülmesini sağlamak,

7-      Belediyemize ait taşınmazların sevk ve idaresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

8-      Mülkiyeti belediyemize ait ekilebilir arazilerimizin tarımsal faaliyetlerini yürütmek,

9-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimiyle ilgili harcamalarının Harcama yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

10-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

11-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

12-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevlerMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ