» Kurumsal  » Müdürlükler

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
 
Serkan SÖZER

 KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1-      Belediyemize 6360 sayılı Yasa ile katılan ve mahalleye dönüştürülen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında 5216 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak,

2-       Kırsal bölgelerimizde bulunan Park, Koru ve Yeşil Alanların oluşturulması, bakımı ve çevresel düzenlemeleri ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile koordineli olarak çalışmalar yürütmek,

3-      Kırsal bölgelerimizde bulunan yapıların denetimi, imar mevzuatları ile ilgili çalışmaları ve düzenlemelerinin İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,

4-      Kırsal bölgelerimizde başıboş hayvanlarla ilgili olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalar yürütmek,

5-      Kırsal bölgelerimizi altyapı ve üstyapı çalışmalarını Fen İşleri Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürütmek,

6-       Kırsal bölgelerimizde temizlik, sosyal ve kültürel hizmetler, ulaşım, sağlık, sosyal yardım konularında ön çalışmalar yapmak ve raporlar oluşturarak Belediye Başkanlığına sunmak, Başkanlık emirleri doğrultusunda tespit edilen sorunların, ilgili birimler ve kurumlar ile koordineli olarak çözülmesini sağlamak,

7-      Belediyemize ait taşınmazların sevk ve idaresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

8-      Mülkiyeti belediyemize ait ekilebilir arazilerimizin tarımsal faaliyetlerini yürütmek,

9-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimiyle ilgili harcamalarının Harcama yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

10-  Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

11-  Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

12-  Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevlerMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ