» Kurumsal  » Müdürlükler

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Uğur KOCAGÖZ

 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1-   Yurt içi ve yurt dışı amatör spor faaliyetlerini programlamak, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

2-   Okul dışı izcilik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, eğitmek, sayılarını artırmak,

3-   Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

4-   Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5-   5393 Belediye Kanununun 14. Maddesinin 2. fıkrası gereği yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

6-   5393 Belediye Kanununun 14. Maddesinin 2. fıkrası gereği sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak,

7-   İlçemiz dâhilindeki tüm spor kulüplerine ve Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine gerektiğinde ayni ve nakdi yardım yapmak,

8-   Spor ve yaşam alanları yapılmasında proje hazırlamak, görüş bildirmek ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak,

9-   Belediyemize ait tüm spor tesislerin işletilmesini sağlamak veya işlettirmek,

10-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

11-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

12-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

13-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevlerMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TETİK
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ercan OYAN
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan SÖZER
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa YILDIRIM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Selcen DOĞAN
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Rasim PAŞA
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
Selim ÜRÜN
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yılmaz DEMİRTAŞ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Uğur KOCAGÖZ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ