» Kurumsal  » Müdürlükler

BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
 
Talat BAL

BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

       1-   Belediye Bizim Ev Sosyal Tesisleri İşletmesinin ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlere karşı sevk ve idare etmek,

2-   İlçemizde bulunan kamu kurum veya kuruluşları ile derneklerden gelen talepler üzerine tören ve yemek organizasyonu yaparak hizmet vermek,

3-   İlçemizde düzenlenen sosyal faaliyetlerde, gelen konukların yemek organizasyonlarını yaparak en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamak,

4-   Tesisin bakım onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

5-   Günlük tesise gelen müşterilere en iyi şekilde hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak,

6-   Tesis için gerekli olan günlük yemek malzemelerinin alımını yapmak, temiz bir şekilde müşteri hizmetine sunmak,

7-   Belediye personeli ve Belediye kreşinde bulunan personel çocukları, itfaiye personeline bir öğün, belediye sporcularına üç öğün yemek çıkarmak,

8-   İşletme personelinin sevk ve iradesi ile müşteri hizmeti, temizlik ve bakım konusunda eğitimini sağlamak,

9-   2009 yılında hizmete giren Bizim Kafe’nin ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlere karşı yönetimini en iyi şekilde sağlamak,

10-    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde kendi birimiyle ilgili mal, hizmet ve yapım işleri ihale dokümanlarını ve gerekli evraklarını hazırlamak,

11-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

12-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

13-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

14-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak MüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Rıza GÜLMEZ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ
Kenan DEVELİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ercan OYAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa DOĞAN
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Selcen DOĞAN
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
Ali TETİK
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ
Serkan SÖZER
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ
Nesrin Gonca ERTEN
PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ
Zekayi BİRİNCİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ
Ali TAYLAN
ZABITA MÜDÜRÜ
Mustafa YILDIRIM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ
Selim ÜRÜN
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ
Birol AVCI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim EMİŞTEKİN
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hüsamettin ÇELİK
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
Nursel TURUNÇ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRÜ
Uğuz KOCAGÖZ
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRÜ
Hüseyin SUNGUR
MUHTARLIKLAR MÜDÜRÜ
Naci AKMEŞE
BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRÜ
Talat BAL
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ