» Kurumsal  » Encümen
EncümenZeki KAYDA
Başkan
Esra GÜNDOĞDU
Üye
Mehmet UYĞUN
Üye
Ahmet YILMAZ
Üye
Sait AVCI
Mali Hizmetler Müdürü
Mustafa DOĞAN
Destek Hizmetleri Müdürü
Ali TETİK
Strateji ve Geliştirme Md.V.