» Kurumsal  » İhaleler
GÜMÜŞÇAYI SEMT PAZARYERİ İHALESİ

İhale Tarihi: 02.03.2023 10:00
İhale Yeri: SALİHLİ BELEDİYESİ

Sonuçlanmış 

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1- İlçemiz Gümüşçayı Pazaryerinde bulunan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen boş tezgâh yerleri, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden KURA usulü ile tahsis edilecektir. Kuraya katılmak isteyen isteklilerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte en geç 14.02.2023 tarihi Salı günü saat 16.30’a kadar Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapması zorunludur.

 

2-Tahsisi yapılacak tezgâh yerlerinin bulunduğu Blok numarası Şerefiye Bedeli ile cayma bedeli gibi hususlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

 

S.N

MAHALLE

ADA/

PARSEL/

MEVKİ

VASFI

BLOK

NO

TEZGÂH NO

ŞEREFİYE BEDELİ

CAYMA BEDELİ

(TL)

1

GÜNEŞ

 

GÜMÜŞÇAYI

TUHAFİYE

A BLOK

1 2-3-4-5-6-7

 

15.000.00 TL

 

450.00 TL

2

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

AYAKKABI

A BLOK

8-9-10-11

 

15.000.00 TL

 

450.00 TL

3

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

HIRDAVAT

A BLOK

12

15.000.00 TL

450.00 TL

4

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

HEDİYELİK EŞYA

A BLOK

13

15.000.00 TL

450.00 TL

5

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

ŞARKÜTERİ

A BLOK

14-15-16-17-18-19-20

15.000.00 TL

 

450.00 TL

6

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

BAKKALİYE

A BLOK

21-22-23-24-25

15.000.00 TL

 

450.00 TL

7

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

B BLOK

13-14 KÖŞE

100.000.00 TL

3.000.00 TL

8

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

B BLOK

3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 İÇ KISIM

 

80.000.00 TL

 

2.400.00 TL

9

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

C BLOK

1-13-14-26 KÖŞE

100.000.00 TL

3.000.00 TL

10

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

C BLOK

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

İÇ KISIM

 

 

80.000.00 TL

 

2.400.00 TL

11

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

D BLOK

29 KÖŞE

100.000.00 TL

3.000.00 TL

12

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

MANAV

D BLOK

5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

İÇ KISIM

 

 

80.000.00 TL

 

2.400.00 TL

13

GÜNEŞ

GÜMÜŞÇAYI

BALIKÇI

BALIKÇILAR

1-2-3-4-5-6-7-8

100.000.00 TL

3.000.00 TL

 

 

Katılımcılarda Aranılan Şartlar ve İstenilen Belgeler:

 

a) Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin, Ek-1´de bulunan dilekçe. (Belediyemize borcu bulunmadığına dair imza ve kaşeli.)

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olduğunu ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

d) Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgâh belgesi. (Tüzel Kişiler için oda adresi beyanı)

e) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.(Tüzel Kişiler için Vergi Levhası)

f) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

g)Cayma Bedeli Makbuzu.

ı)Şartname alındı makbuzu.

i)Adli sicil kaydı. (Tüzel kişilerden yasal temsilcileri ile %50´den fazla ortaklarının adli sicil belgesi)

j)Zabıta Müdürlüğünden başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali yapılmadığına dair yazı.

k)Her sayfasına el yazısı ile "okudum ve kabul ediyorum" yazılan ve imzalanan şartname aslı.

Şartname Belediye Zabıta Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Kuraya katılacak manav ve balıkçı esnafı 1.000,00 TL. (Bin Türk Lirası), diğer esnaflar ise 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında şartnameyi temin edebilir. Kura çekimine katılmak isteyen isteklilerin şartname satın almaları mecburidir.

             Taliplilere ilanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                                            Zeki KAYDA

                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MUHTELİF GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI VE SATIŞI İHALESİ 15.06.2023 13:30 Devam Ediyor


12345678910