» Kurumsal  » Müdürlükler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Nimet ERGÜN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUKLARI:

 1-      Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları belediye başkanı ve/veya başkan yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

2-      Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

3-      Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

4-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimiyle ilgili harcamalarının Harcama yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

5-      Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

6-      Belediye başkanlığı adına gelen-giden evrakların kontrolünü yapmak, sevk ve havalesini yaptıktan sonra zimmetli olarak yerine ulaştırmak,

7-      Belediye meclisine ve encümenine görüşülmesi için Belediye Başkanlığı tarafından havale edilen evrakları düzenleyerek meclis ve encümen gündemlerinin oluşturulmasını sağlamak,

8-      Meclis toplantı tarihinin ve belediye başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerinin, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden meclis üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapmak ve gündemin duyurulmasını sağlamak,

9-      Belediye Meclisi görüşme tutanaklarının bir sonraki toplantıdan önce Meclis Üyelerine gönderilmesini sağlamak, toplantı tutanaklarına göre alınan kararları bir sonraki toplantıda Meclis Üyelerine dağıtılmasını sağlamak,

10-  Alınan meclis kararlarının kesinleşme sürecini takip etmek, kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,

11-  Belediye encümenince alınan kararların yazımı ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak,

12-  Meclis ve encümen üyelerinin devamlılık cetvellerinin tutulmasını sağlamak,

13-  Evlendirme hizmetlerinin sunulmasını ve kontrolünü yapmak,

14-  Kurum arşivinde bulunan evrakların kaydını tutmak, düzen ve tertip ederek saklamak

15-  Belediyemiz bilgisayar sisteminin yazılım, donanım ve diğer işlemlerini yürütmek

16-  Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyelerinin dosyasını tutmak, Meclis üyelerinin oturum ücretlerini hazırlamak, Encümen üyelerinin aylık oturum ücretleri ile cetvelini hazırlamak

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ