» Kurumsal  » Müdürlükler

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
 
Kurbani Burak ATAOĞLU

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

1-      İmar Planında yeşil alan olarak ayrılan arazilerde, refüj ve kavşaklarda Peyzaj Mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler yapmak ya da yaptırmak. Park ve Bahçe yapımı ve bakımı, çocuk bahçesi, oyun alanları yapımı, spor alanları yapım işlerini program dâhilinde yürütmek,

2-      Cadde ve sokakların ağaçlandırılmasını sağlamak, cadde ve sokakta bulunan ağaçların budama, bakımı ve sulama işlemlerini yapmak,

3-      Kamuya ait binaların çevre düzenlemesi ile şehrimizde bulunan havuzların bakımı ve temizliğini yapmak, futbol sahalarının çimlenme ve bakımını yapmak,

4-      Belediyeye ait serada çevre düzenlenmesinde kullanılmak üzere yazlık ve kışlık çiçek üretimi yapmak ve şehrimizin muhtelif alanlarına dikimini ve bakımını yapmak,

5-      Belediye sınırları içinde yer alan Kültür ve Tabiat Varlıkları tarafından Korumaya alınan Anıt Niteliğindeki ağaçların korunmasını temin etmek bunlara yönelik zararların veya işlemlerin (kesim, budama vb.) kanuni sınırlar içinde işlemlerin yapılmasını sağlar,

6-      Şehrimizde bulunan mezarlıkların bakımını yapmak,

7-      Kurşunlu kaplıcalarında kurulan sera alanı ile yeşil alanların ve Kurşunlu Vadisinin düzenlenmesini yapmak,

8-      5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

9-      Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

10-   Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

11-   Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

 Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ