» Kurumsal  » Müdürlükler

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ülkü SARIKAYA

 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

         1-   Sosyal güvencesi olmayan fakir ailelerin, muayene ve tedavilerini sağlamak ve ücretsiz ilaçlarını sağlamak,

2-   Belediye personelinin muayeneleri, tedavileri ve gerekli gördüğünde 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına sevk işlemlerini yapmak,

3-   Belediye personelinin ve fakir halkın talepleri doğrultusundaki sağlıkla ilgili tahlil ve analizleri yapmak,

4-   Belediye polikliniğine başvuran hastaların gerekli pansuman ve enjeksiyonlarını yapmak, gelişebilecek olan alerjik reaksiyonlara karşı gerekli önlemleri almak,

5-   İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine göre gereken görevleri yerine getirmek, İşyeri Hekimliği görevini yürütmek,

6-   Çevre sağlığını korumak, her türlü hastalığa karşı önlem almak, salgın hastalıklarla mücadele etmek, ölenler için defin ruhsatı vermek, defin ile ilgili işleri yapmak, mezarlıkların idaresini yapmak,

7-   Tespit edilen yardıma muhtaç hastaları belirli zamanlarda evlerinde ziyaret ederek gerekli muayene, tetkik ve tedavilerini sağlamak,

8-        Belediye sınırı içinde haşere (uçkun, larva ) mücadelesi çalışmaları yapmak, Risk altındaki personelin gerekli aşılarını uygulamak,

9-        Sıhhi Zabıta Talimatnamesi hükümlerini uygulamak,

10-    Esnafın sağlık kontrollerini yapmak ve portör muayenelerini denetleyerek onaylamak,

11-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

12-    Hasta nakil ambulansının gerekli durumlarda vatandaşın hizmetine sunulmasını organize etmek,

13-    Şehir şebeke suyunun, su deposu, kaynak ve derin kuyu pompalarının bakteriyolojik ve mikrobiyolojik tahlillerini yapmak,

14-    Jeotermal Sistem suyunun kontrollerini yapmak,

15-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

16-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

17-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak

KURŞUNLU KAPLICALARI İLE İLGİLİ OLARAK,

 

1-      T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 12/10/2004 tarih ve 27 numara ile bir sağlık merkezi olarak işletme izni alınan Kurşunlu Kaplıcaları, sağlık ve dinlenme amaçlı başvurularda belediye meclisince belirlenen fiyatlarla 10’ar günlük ve günübirlik oda rezervasyonunu yapmak,

2-      Kaplıcanın yönetim hizmetini müşteri memnuniyetine uygun olarak eksiksiz olarak yerine getirmek,

3-      Odaların günlük temizlik ve bakımını yapmak veya yaptırmak,

4-      Günü birlik termal havuzun hizmet organizasyonunu yapmak,

5-      Hizmet gereği olan harcamaların tahakkukunu yapmak,

6-      Kaplıca tesis alanında bulunan halka açık piknik alanı, çevre düzenini, Park ve Bahçeler Müdürlüğü desteği hizmetinde yaptırmak,

7-      Kaplıca da görev yapan tüm personelin sevk ve idaresini sağlamak,

8-      Odalarda sağlık amaçlı kalan müşterilerin doktor, fizyoterapist ve sağlık memuru nezdinde tedavilerini sağlamak,

9-      Kaplıcadaki esnafın kontrollerini yapmak,

 

10-  Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmakMüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ