» Kurumsal  » Müdürlükler

BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Talat BAL

BİZİM EV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

       1-   Belediye Bizim Ev Sosyal Tesisleri İşletmesinin ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlere karşı sevk ve idare etmek,

2-   İlçemizde bulunan kamu kurum veya kuruluşları ile derneklerden gelen talepler üzerine tören ve yemek organizasyonu yaparak hizmet vermek,

3-   İlçemizde düzenlenen sosyal faaliyetlerde, gelen konukların yemek organizasyonlarını yaparak en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamak,

4-   Tesisin bakım onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak,

5-   Günlük tesise gelen müşterilere en iyi şekilde hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak,

6-   Tesis için gerekli olan günlük yemek malzemelerinin alımını yapmak, temiz bir şekilde müşteri hizmetine sunmak,

7-   Belediye personeli ve Belediye kreşinde bulunan personel çocukları, itfaiye personeline bir öğün, belediye sporcularına üç öğün yemek çıkarmak,

8-   İşletme personelinin sevk ve iradesi ile müşteri hizmeti, temizlik ve bakım konusunda eğitimini sağlamak,

9-   2009 yılında hizmete giren Bizim Kafe’nin ilçe halkı ve dışarıdan gelen misafirlere karşı yönetimini en iyi şekilde sağlamak,

10-    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde kendi birimiyle ilgili mal, hizmet ve yapım işleri ihale dokümanlarını ve gerekli evraklarını hazırlamak,

11-    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. maddesi gereği Kendi birimi ile ilgili harcamalarının Harcama Yetkilisi olarak bütçe hazırlığını yapmak,

12-    Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek,

13-    Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak,

14-    Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak MüdürlüklerÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Damla SAKARYA
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sait AVCI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Nimet ERGÜN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kenan DEVELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan AÇIKGÖZ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ali TAYLAN
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
Nesrin Gonca ERTEN
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Saynur ŞAHİN BALDAN
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mustafa DOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tolga ELBEYLİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Adem Mert SÖNMEZER
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Kurbani Burak ATAOĞLU
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah DEMİR
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hüsamettin ÇELİK
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUSTAFA YILDIRIM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekrem AYSU
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkü SARIKAYA
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birol AVCI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Adem KESKİN
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hakan YAVUZ
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Zekayi BİRİNCİ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Elvan AKÇALI ŞENTARHANACI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
SELİM ÜRÜN
BİZİMEV SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Talat BAL